Heftruck & Reachtruck code95

Voor het uitvoeren van werkzaamheden met een heftruck is het vanuit de Arbo- wet verplicht in het bezit te zijn van een geldig Certificaat Heftruck en Reachtruck. De reden van deze verplichting is het groot aantal incidenten dat jaarlijks tijdens gebruik van een heftruck plaatsvindt.

Als werkgever wilt u voldoen aan de eisen van de Arbo- wet en verzekeraars. Bovendien bent u als ondernemer in het kader van de Arbo- wet verplicht uw werknemers grondig te (laten) instrueren over de hef –en reachtruck en veiligheid. Verder kunt u met een opleiding de kosten en veiligheid positief beïnvloeden. Door op een juiste manier gebruik te maken van een heftruck kan er efficiënt gewerkt worden en wordt de veiligheid op de werkvloer bevorderd. Immers, met een cursus Heftruck leert de bestuurder zich te allen tijde bewust te zijn van de potentiële gevaren en kan preventief gehandeld worden waar een potentieel risico aanwezig is.

In onderstaande specificatie leest u het een en ander over code95.

Cursuspakket Veilig werken met de Heftruck & Reachtruck code95

 
Veilig werken met de Heftruck en Reachtruck Code95
Doelstelling Om te voldoen aan de eisen die de Arbo-wet en verzekeraars stellen is het noodzakelijk om als heftruckchauffeur in het bezit te zijn van een geldig certificaat voor de heftruck. Met deze herhalingscursus wordt de geldigheid van de eerder behaalde certificaat verlengt.
Doelgroep Hef- en reachtruckchauffeurs die al in het bezit zijn van een certificaat en die in aanmerking willen komen voor registratie voor code95.
Cursuspakket Theorie & praktijksessie klassikaal
Cursusniveau MBO
Cursusduur 1 dag (ca. 5 uur rijtijd)
Voorbereiding

U dient in het bezit te zijn van een certificaat Heftruck & Reachtruck.

Als extra service van PlusPort krijgt de cursist toegang tot de online Heftrucktraining waarmee de cursist vóór de opleiding alvast de theorie kan opfrissen.

Programma

praktijdag

Theorie

 • Veiligheid A.I.14 en Arbowet
 • Vakkennis
 • Lastgrafiek en belasten van een truck
 • Dagelijkse controle
 • Verkeersvoorschriften
 • Schades en kosten

Praktijk

 • Dagelijkse controle
 • Bediening en besturing truck
 • Koud stapelen, pallet- en inrijstellingen
 • Laden en lossen van containers en trailers
 • Onderhoud batterij en motor
 • Bewustwording van gevaren en risico’s
Voorschriften Belangrijk:

 • U dient tijdens de praktijksessie veiligheidsschoenen te dragen
 • U mag niet deelnemen wanneer u medicijnen gebruikt welke de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden
 • U dient aan de instructeur aan te geven of u eventuele beperkingen hebt die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden
 • U dient zelf uw lunch mee te nemen
Examen
 • Verificatietoets
 • Praktijktoets
Certificaat Iedere cursist die geslaagd is voor de praktijk ontvangt een certificaat in het profiel en pas per post. Dit certificaat is 5 jaar geldig.
Code95

De nascholingsuren zijn niet altijd gelijk aan de duur van de opleiding. CCV bepaalt hoeveel uren een opleiding meetelt voor de verplichte nascholing. Dit is onder andere afhankelijk van de praktijklessen van de opleiding. De uren die meetellen worden doorgegeven door de opleider aan CCV. Wanneer aan de verplichte 35 uur is voldaan dan geeft de CCV dit door aan de RDW.

De RDW registreert de gemaakte uren en wanneer de chauffeur het nieuwe rijbewijs ophaalt zullen zij het rijbewijs automatisch voorzien van code95. Geef daarom altijd duidelijk aan bij de opleider dat de cursist in aanmerking wil komen voor code95 nascholingsrichtlijn, zij moeten jouw nascholingsuren doorgeven aan CCV. De cursist kan de status van de uren bekijken via www.mijnccvexamenhuis.nl. De cursist kan inloggen met een DigiD code.

Register Het certificaat wordt geregistreerd in de PlusPort Academy waardoor de cursist tijdig een oproep voor vernieuwing ontvangt.
Prijs  € 319,- exclusief BTW