Basisopleiding Heftruck

Voor het uitvoeren van werkzaamheden met een heftruck is het vanuit de Arbo- wet verplicht in het bezit te zijn van een geldig Certificaat Heftruck. De reden van deze verplichting is het groot aantal incidenten dat jaarlijks tijdens gebruik van een heftruck plaatsvindt.

Als werkgever wilt u voldoen aan de eisen van de Arbo- wet en verzekeraars. Bovendien bent u als ondernemer in het kader van de Arbo- wet verplicht uw werknemers grondig te (laten) instrueren over de heftruck en veiligheid. Verder kunt u met een heftruckopleiding de kosten en veiligheid positief beïnvloeden. Door op een juiste manier gebruik te maken van een heftruck kan er efficiënt gewerkt worden en wordt de veiligheid op de werkvloer bevorderd. Immers, met een Heftruck cursus leert de bestuurder zich te allen tijde bewust te zijn van de potentiële gevaren en kan preventief gehandeld worden waar een potentieel risico aanwezig is.

Inhoud van de Heftruckcursus

 
Basisopleiding Heftruck
Doelstelling Bevorderen van de veiligheid en efficiency op de werkvloer. Bewust worden van potentiële gevaren en preventief leren handelen.
Doelgroep Voor heftruck- chauffeurs zonder enige ervaring
Cursuspakket Theorie & praktijksessie klassikaal
Cursusniveau MBO
Cursusduur Twee dagen (ca. 10 uur rijtijd)
Voorbereiding Als extra service van PlusPort krijgt de cursist toegang tot de online Heftrucktraining waarmee de cursist vóór de opleiding alvast de theorie kan bestuderen.
Programma Theorie

 • Veiligheid AI14 en Arbowet
 • Vakkennis
 • Lastgrafiek en belasten van een truck
 • Dagelijkse onderhoud: batterij, motor e.d.
 • Verkeersvoorschriften

Praktijk

 • Visueel inspecteren en de werking van heftruck controleren
 • Het vaardig sturen met een 3 -en 4 wiel heftruck
 • Het juist voordraaien met een 3 -en 4 wiel heftruck
 • Pallets uit de stellingen halen tot 4 hoog
 • Stapelen van gaasboxen en koud stapelen van IBC’s
 • De juiste manier om pallets in een inrijstelling te plaatsen
 • Het plaatsen van een lading in zeecontainer en juist gebruik oprijbaan
 • Het oppakken en hanteren van een brede lading
 • Het manoeuvreren met een brede balk
 • Het veilig laden van trailers en gebruik kopschot
 • Parkeren op de juiste plek en gebruik parkeerrem
 • Stapelen lading met EPT/stapelaar en veilig wegzetten in stelling
Voorschriften Belangrijk:

 • U dient tijdens de praktijksessie veiligheidsschoenen te dragen
 • U mag niet deelnemen wanneer u medicijnen gebruikt welke de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden
 • U dient aan de instructeur aan te geven of u eventuele beperkingen hebt die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden
 • U dient zelf uw lunch mee te nemen
Examen
 • Verificatietoets
 • Praktijktoets
Certificaat Indien de praktijktrainer de cursist competent heeft verklaard, is de cursist geslaagd. De cursist krijgt het certificaat HEFTRUCK in zijn/haar profiel en het pasje per post. Het certificaat is 5 jaar geldig.
Register Het certificaat wordt geregistreerd in de PlusPort Academy waardoor de cursist tijdig een oproep voor vernieuwing ontvangt.
Prijs  € 599,- exclusief BTW