Veilig werken met de Hoogwerker

Veilig werken met een hoogwerker is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Elke organisatie dient te voldoen aan de eisen van de Arbo-wet en verzekeraars. Met een hoogwerker certificaat “Veilig werken met de Hoogwerker” voldoen chauffeurs van hoogwerkers aan deze gestelde eisen. Door medewerkers vooraf te instrueren voorkomt u dat tijdens de uitvoering het werk moet worden stilgelegd als blijkt dat de medewerkers niet over de juiste papieren beschikken. Bovendien is een onderneming in het kader van de Arbo-wet verplicht de betreffende werknemers grondig te laten instrueren, ook met betrekking tot het gebruik en bediening van hoogwerkers.

Inhoud van de cursus hoogwerker

 
Basisopleiding Veilig werken met de Hoogwerker
Voor wie Iedereen die gebruik maakt of wil gaan maken van hoogwerkers.
Doelstelling Bevorderen van de veiligheid en efficiency op de werkvloer. Bewust worden van potentiële gevaren en preventief leren handelen.
Resultaat Met een certificaat Hoogwerker voldoen chauffeurs van hoogwerkers aan de eisen van de Arbo-wet en verzekeraars.
Voorwaarden Minimale leeftijd 18 jaar
Cursuspakket Digitaal lesboek & praktijksessie & veiligheidsexamen
Cursusniveau MBO
Cursusduur 1 dag
Lesmateriaal Digitaal lesboek
Voorbereiding Na inschrijving ontvangt u toegang tot een lesboek. U wordt geacht de lesstof uit lesboek vóór de praktijksessie te hebben bestudeerd.
Programma lesdag Tijdens de training wordt gewerkt met verschillende hoogwerkers in de categorieën 1B, 3A en 3B.
U wordt getraind in het bedienen van 5 typen hoogwerkers: de schaarhoogwerker, knikarmhoogwerker, spinhoogwerker, aanhangerhoogwerker en telescoophoogwerker.Theorie
Tijdens het theorie gedeelte komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Veiligheid AI17 en Arbowet
 • Definitie en inzetbaarheid hoogwerkers
 • Modellen en typen
 • Inspectie voor het gebruik
 • Selectievolgorde
 • Veiligheidseisen m.b.t. het gebruik

Het theorie gedeelte wordt afgesloten met een kort theorie examen.

Praktijk
Tijdens deze praktijkdag wordt gereden met een hoogwerker.
De volgende onderwerpen omen aan de orde:

 • Visuele inspectie
 • Functietest
 • Praktijkoefeningen
 • Bewegingen van het hefvlak
 • Uitvoeringsafhankelijke oefeningen
 • Bewustwording van gevaren en risico’s
Voorschriften Belangrijk:

 • U dient tijdens de praktijksessie veiligheidsschoenen te dragen
 • U mag niet deelnemen wanneer u medicijnen gebruikt welke de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden
 • U dient aan de instructeur aan te geven of u eventuele beperkingen hebt die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden
Examen

Veiligheidsexamen

Tijdens de praktijksessie worden 2 examens afgenomen:

 • Digitaal theorie-examen
 • Praktijkexamen
Certificaat Iedere cursist die geslaagd is voor beide examens ontvangt een certificaat in het profiel en pas per post. Dit certificaat is 5 jaar geldig.
Register Het certificaat wordt geregistreerd in de PlusPort Academy waardoor de cursist tijdig een oproep voor vernieuwing ontvangt.
Prijs  € 299,- exclusief BTW