Reachtruck code95

Voor het uitvoeren van werkzaamheden met een reachtruck is het vanuit de Arbo- wet verplicht in het bezit te zijn van een geldig Certificaat Reachtruck. De reden van deze verplichting is het groot aantal incidenten dat jaarlijks tijdens gebruik van een reachtruck plaatsvindt.

Als werkgever wilt u voldoen aan de eisen van de Arbo- wet en verzekeraars. Bovendien bent u als ondernemer in het kader van de Arbo- wet verplicht uw werknemers grondig te (laten) instrueren over de reachtruck en veiligheid. Verder kunt u met een reachtruckopleiding de kosten en veiligheid positief beïnvloeden. Door op een juiste manier gebruik te maken van een reachtruck kan er efficiënt gewerkt worden en wordt de veiligheid op de werkvloer bevorderd. Immers, met een cursus Reachtruck leert de bestuurder zich te allen tijde bewust te zijn van de potentiële gevaren en kan preventief gehandeld worden waar een potentieel risico aanwezig is.

In onderstaande specificatie leest u het een en ander over code95.

Cursuspakket Reachtruck code95

 
Reachtruck code95
Doelstelling Om te voldoen aan de eisen die de Arbo-wet en verzekeraars stellen is het noodzakelijk om als reachtruckchauffeur in het bezit te zijn van een geldig certificaat voor de reachtruck. Met deze herhalingscursus wordt de geldigheid van de eerder behaalde certificaat verlengt.
Doelgroep Voor reachtruckchauffeurs die al in het bezit zijn van een heftruck certificaat waarvan de geldigheid is of gaat verlopen en die in aanmerking willen komen voor registratie voor Code95
Cursuspakket Theorie & praktijksessie klassikaal
Cursusniveau MBO
Cursusduur 1 praktijkdag van 07:30 – 15:30 uur
Voorbereiding Als extra service van PlusPort krijgt de cursist toegang tot de online training Heftruck waarmee de cursist vóór de opleiding kennis kan nemen van de theorie.
Praktijksessie

Tijdens de praktijksessie worden theorie en praktijk afgewisseld.

Praktijksessies worden georganiseerd in kleine groepen zodat er altijd voldoende aandacht is voor iedere individuele cursist.
De cursist heeft keuze uit ruim 10 locaties in Nederland.

Programma

praktijkdag

1. Theorie
Tijdens het theorie gedeelte komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Veiligheid AI14 en Arbowet
 • Vakkennis
 • Lastgrafiek en belasten van truck
 • Dagelijkse controle
 • Verkeersvoorschriften
 • Schades en kosten

Het theorie gedeelte wordt afgesloten met een kort theorie examen.

2. Praktijk
De volgende onderwerpen omen aan de orde:

 • Dagelijkse controle
 • Bediening en besturing truck
 • Koud stapelen, pallet- en inrijstellingen
 • Laden en lossen van containers en trailers
 • Onderhoud batterij en motor
 • Bewustwording van gevaren en risico’s
Voorschriften Belangrijk:

 • U dient tijdens de praktijksessie veiligheidsschoenen te dragen
 • U mag niet deelnemen wanneer u medicijnen gebruikt welke de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden
 • U dient aan de instructeur aan te geven of u eventuele beperkingen hebt die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden
 • U dient zelf uw lunch mee te nemen
Certificaat Indien de praktijktrainer de cursist competent heeft verklaard, is de cursist geslaagd. De cursist krijgt het certificaat REACHTRUCK in zijn/haar profiel en het pasje per post. Het certificaat is 5 jaar geldig.
Code95 De nascholingsuren zijn niet altijd gelijk aan de duur van de opleiding. CCV bepaalt hoeveel uren een opleiding meetelt voor de verplichte nascholing. Dit is onder andere afhankelijk van de praktijklessen van de opleiding. De uren die meetellen worden doorgegeven door de opleider aan CCV. Wanneer aan de verplichte 35 uur is voldaan dan geeft de CCV dit door aan de RDW. De RDW registreert de gemaakte uren en wanneer de chauffeur het nieuwe rijbewijs ophaalt zullen zij het rijbewijs automatisch voorzien van code95. Geef daarom altijd duidelijk aan bij de opleider dat de cursist in aanmerking wil komen voor code95 nascholingsrichtlijn, zij moeten jouw nascholingsuren doorgeven aan CCV. De cursist kan de status van de uren bekijken via www.mijnccvexamenhuis.nl. De cursist kan inloggen met een DigiD code.
Prijs  € 319,- exclusief BTW