Reachtruck code95

Voor het uitvoeren van werkzaamheden met een heftruck is het vanuit de Arbowet verplicht dat de bestuurder in het bezit moet zijn van een geldig certificaat. Als werkgever wilt u voldoen aan de eisen die door de Arbowet en verzekeraars worden gesteld. Deze opleiding biedt de beroepschauffeur de mogelijkheid om het Reachtruck certificaat en uren registratie voor Code 95 te behalen.

Inhoud van de opleiding  Reachtruck code 95

 
1 praktijkdag en e-learning
Doelstelling Na de opleiding is de cursist in staat:

 • Om de theorie achter de veiligheid voor het werken met reachtrucks te begrijpen
 • lasten en belasting met de reachtruck op een juiste manier toe te passen
 • Het dagelijks onderhoud te doen
 • Te werken met een reachtruck truck
 • De kosten en de veiligheid positief te beïnvloeden
Doelgroep Reachtruckchauffeurs met enige ervaring en in aanmerking willen komen voor de registratie voor Code 95.
Cursusduur 1 dag (ca. 5 uur rijtijd) waarbij de nadruk op de praktijk lig
Talen Nederlands
Cursuspakket
 • 1 praktijkdag
 • E-learning cursuspakket
Cursusinhoud Theorie

 • Veiligheid A.I.14 en Arbowet
 • Vakkennis
 • Lastgrafiek en belasting reachtruck
 • Dagelijks onderhoud: batterij, motor e.d.
 • Verkeersvoorschriften

Praktijk

 • Visueel inspecteren en de werking van reachtruck controleren
 • Het vaardig sturen met een 3 -en 4 wiel reachtruck
 • Het juist voordraaien met een 3 -en 4 wiel reachtruck
 • Pallets uit de stellingen halen tot 4 hoog
 • Stapelen van gaasboxen en koud stapelen van IBC’s
 • De juiste manier om pallets in een inrijstelling te plaatsen
 • Het plaatsen van een lading in zeecontainer en juist gebruik oprijbaan
 • Het oppakken en hanteren van een brede lading
 • Het manoeuvreren met een brede balk
 • Het veilig laden van trailers en gebruik kopschot
 • Parkeren op de juiste plek en gebruik parkeerrem
 • Stapelen lading met EPT/stapelaar en veilig wegzetten in stelling
Voorwaarden De cursist:

 • Dient tijdens de praktijksessie veiligheidsschoenen te dragen
 • Mag niet deelnemen als er medicijnen gebruikt worden die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden
 • Dient aan de instructeur aan te geven of er eventuele beperkingen zijn die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden
Examen
 • Verificatietoets (theorie)
 • Praktijktoets
Code 95 Voor de opleiding reachtruck Code 95 worden 7 theoretische uren bijgeschreven. De uren die meetellen worden doorgegeven door de opleider aan CCV. Wanneer aan de verplichte 35 uur is voldaan dan geeft de CCV dit door aan de RDW. De RDW registreert de gemaakte uren en wanneer de chauffeur het nieuwe rijbewijs ophaalt zullen zij het rijbewijs automatisch voorzien van code95. De cursist kan de status van de uren bekijken via www.mijnccvexamenhuis.nl. De cursist kan inloggen met een DigiD code.
Certificaat  Iedere cursist die de opleiding met goed gevolg aflegt, ontvangt een digitaal certificaat en een pas.
Geldigheid certificaat Het certificaat is 5 jaar geldig. Cursisten krijgen ruim van te voren een oproep voor herhaling.
Prijs  € 319,- exclusief btw