Hoogwerker Herhaling

Veilig werken met een hoogwerker is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Elke organisatie dient te voldoen aan de eisen van de Arbo-wet en verzekeraars. Met een hoogwerker certificaat “Veilig werken met de Hoogwerker” voldoen chauffeurs van hoogwerkers aan deze gestelde eisen. Door medewerkers vooraf te instrueren voorkomt u dat tijdens de uitvoering het werk moet worden stilgelegd als blijkt dat de medewerkers niet over de juiste papieren beschikken. Bovendien is een onderneming in het kader van de Arbo-wet verplicht de betreffende werknemers grondig te laten instrueren, ook met betrekking tot het gebruik en bediening van hoogwerkers.

Inhoud van de cursus Herhaling Veilig werken met de Hoogwerker

 
Herhaling Veilig werken met de Hoogwerker
Doelstelling Bevorderen van de veiligheid en efficiency op de werkvloer. Bewust worden van potentiële gevaren en preventief leren handelen.
Doelgroep Voor medewerkers die in het bezit zijn van een Hoogwerker certificaat en deze willen verlengen.
Cursuspakket Theorie & praktijksessie klassikaal
Cursusniveau MBO
Cursusduur Halve praktijkdag (07:00-10:30 uur OF 11:00-14:30 uur)
Voorbereiding Er is geen specifieke voorbereiding vereist.
Praktijksessie

Tijdens de praktijksessie worden theorie en praktijk afgewisseld.

De hoogwerker training wordt georganiseerd in kleine groepen zodat er altijd voldoende aandacht is voor iedere individuele cursist.
De cursist heeft keuze uit ruim 10 locaties in Nederland.

Programma

praktijkdag

1. Theorie
Tijdens het theorie gedeelte komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Veiligheid AI17 en Arbowet
 • Definitie en inzetbaarheid hoogwerkers
 • Modellen en typen
 • Inspectie voor het gebruik
 • Selectievolgorde
 • Veiligheidseisen m.b.t. het gebruik

Het theorie gedeelte wordt afgesloten met een kort theorie examen.

2. Praktijk
Tijdens deze praktijkdag wordt gereden met een hoogwerker.
De volgende onderwerpen omen aan de orde:

 • Visuele inspectie
 • Functietest
 • Praktijkoefeningen
 • Bewegingen van het hefvlak
 • Uitvoeringsafhankelijke oefeningen
 • Bewustwording van gevaren en risico’s
Voorschriften Belangrijk:

 • U dient tijdens de praktijksessie veiligheidsschoenen te dragen
 • U mag niet deelnemen wanneer u medicijnen gebruikt welke de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden
 • U dient aan de instructeur aan te geven of u eventuele beperkingen hebt die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden
 • U dient zelf uw lunch mee te nemen
Certificaat Indien de praktijktrainer de cursist competent heeft verklaard, is de cursist geslaagd. De cursist krijgt het certificaat in zijn/haar profiel en het pasje per post. Het certificaat is 5 jaar geldig.
Prijs  € 225,- exclusief BTW