Hoogwerker – hercertificering (½ dag)

Veilig werken met een hoogwerker is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Elke organisatie dient te voldoen aan de eisen van de Arbowet en verzekeraars. Met een Hoogwerker certificaat voldoen chauffeurs van Hoogwerkers aan deze gestelde eisen.

Inhoud van de Hoogwerker – hercertificering (½ dag)

 
Halve dag
Doelstelling Na de opleiding is de cursist instaat:

 • Veilig een hoogwerker te bedienen
 • De kosten en de veiligheid positief te beïnvloeden
 • Het dagelijks onderhoud te doen
Doelgroep Voor iedereen die in het bezit is van een Hoogwerker certificaat en deze wilt verlengen.
Cursusduur Halve dag
Talen Nederlands
Cursuspakket
 • Halve dag
 • Digitaal lesboek Hoogwerker

Na inschrijving krijgt u toegang tot een digitaal lesboek. U wordt geacht de lesstof uit het lesboek vóór de praktijksessie te hebben bestudeerd.

Cursusinhoud Tijdens de training wordt gewerkt met verschillende hoogwerkers in de categorieën 1B, 3A en 3B. De cursist wordt getraind in het bedienen van 5 typen Hoogwerkers: de Schaarhoogwerker, Knikarmhoogwerker, Spinhoogwerker, Aanhangerhoogwerker en Telescoophoogwerker.Theorie

 • Veiligheid A.I.17 en Arbowet
 • Definitie en inzetbaarheid Hoogwerkers
 • Modellen en typen
 • Inspectie voor het gebruik
 • Selectievolgorde
 • Veiligheidseisen m.b.t. het gebruik

Praktijk

 • Visuele inspectie
 • Functietest
 • Praktijkoefeningen
 • Bewegingen van het hef vlak
 • Uitvoeringsafhankelijke oefeningen
 • Bewustwording van gevaren en risico’s
Voorwaarden
De cursist:

 • Dient tijdens de praktijksessie veiligheidsschoenen te dragen
 • Mag niet deelnemen wanneer u medicijnen gebruikt welke de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden
 • Dient aan de instructeur aan te geven of u eventuele beperkingen hebt die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden
Examen
 • Verificatietoets (theorie)
 • Praktijktoets
Certificaat Iedere cursist die de opleiding met goed gevolg aflegt, ontvangt een digitaal certificaat.
Geldigheid certificaat Het certificaat is 5 jaar geldig. Cursisten krijgen ruim van te voren een oproep voor herhaling.
Prijs  € 250,- exclusief btw