Orderpicktruck – opleiding (½ dag)

De Orderpicktruck is een steeds vaker gebruikt gemechaniseerde interne transportmiddel in magazijnen bij het verzamelen van orders en het opslaan van goederen in het magazijn. Het gebruik van de Orderpicktruck brengt zijn eigen specifieke gevaren met zich mee. Volgens de Arbowet mogen hef– en hijsmiddelen alleen worden bediend door personen die daartoe specifieke deskundigheid bezitten. Ook de Orderpicktruck valt onder deze regeling. Met het Orderpicktruck certificaat voldoet u aan de door de Arbowet gestelde eis.

Inhoud van de cursus Orderpicktruck – opleiding (½ dag)

 
Halve dag
Doelstelling Na de opleiding is de cursist in staat:

 • Veilig een orderpicktruck te besturen
 • Het dagelijks onderhoud te doen
 • De kosten en de veiligheid positief te beïnvloeden
 • Op hoogte uit de magazijnstellen te picken
Doelgroep De curus Orderpicktruck is bestemd voor magazijn- en expeditie medewerkers, die met de Order Picker werken of gaan werken. De minimumleeftijd van de kandidaat is 16 jaar. Kandidaten die jonger zijn dan 18 jaar, mogen volgens het Arbobesluit na het volgen van de cursus alleen onder deskundig toezicht werken.
Cursusduur Halve dag
Talen Nederlands
Cursuspakket
 • Halve dag
 • Digitaal lesboek
 • Na inschrijving krijgt u toegang tot een digitaal lesboek. U wordt geacht de lesstof uit het lesboek vóór de praktijksessie te hebben bestudeerd.
Cursusinhoud Theorie

 • Arbowet
 • Stabiliteit
 • Belading
 • Specifieke machine eigenschappen
 • Dagelijks onderhoud
 • Schades en kosten

Praktijk

 • Abseilen
 • Dagelijks onderhoud controle
 • Stelling rijden
 • Batterij wisselen
 • Inductie/rails
 • Bewustwording van gevaren en risico’s
 • Picken op hoogte uit de magazijnstellen.
 Voorwaarden De cursist:

 • Dient tijdens de praktijksessie veiligheidsschoenen te dragen
 • Mag niet deelnemen als er medicijnen gebruikt worden die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden
 • Dient aan de instructeur aan te geven of er eventuele beperkingen zijn die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden
Examen
 • Verificatietoets (theorie)
 • Praktijktoets
Certificaat Iedere cursist die de opleiding met goed gevolg aflegt, ontvangt een digitaal certificaat en een pas. Elektropallettruck en stapelaar zijn een vast onderdeel van deze cursus. Indien door de docent competent bevonden, ontvangt de cursist voor deze voertuigen een gratis certificaat.
Geldigheid certificaat Het certificaat is 5 jaar geldig. Cursisten krijgen ruim van te voren een oproep voor herhaling.
Prijs  € 250,- exclusief btw