Orderpicktruck

De orderpicktruck  cursus is bestemd voor warehouse-, magazijn- en expeditiemedewerkers, die met de orderpicker werken of gaan werken. De minimumleeftijd van de kandidaat is 16 jaar. Kandidaten die jonger zijn dan 18 jaar, mogen volgens het Arbobesluit na het volgen van de cursus alleen onder deskundig toezicht werken. De cursus bestaat uit een theorie- en praktijkgedeelte. Wanneer beide onderdelen met een voldoende worden afgesloten, ontvangt de kandidaat een orderpicktruckcertificaat met een geldigheid van 5 jaar.

Cursuspakket Veilig werken met de Orderpicktruck

 
Veilig werken met de Orderpicktruck
Doelstelling Bevorderen van de veiligheid en efficiency op de werkvloer. Bewust worden van potentiële gevaren en preventief leren handelen.
Doelgroep De cursus is bestemd voor warehouse-, magazijn-, en expeditiemedewerker die met de orderpicktruck werken of gaan werken.
Cursuspakket Theorie & praktijksessie klassikaal
Cursusniveau MBO
Cursusduur Halve dag praktijk van 07:00 – 10:30 uur OF 11:00 – 14:30 uur
Voorwaarde De minimumleeftijd voor deze cursus is 16. Kandidaten die jonger zijn dan 18 jaar, mogen volgens het Arbobesluit na het volgen van de cursus alleen onder deskundig toezicht werken.
Praktijksessie

Tijdens de praktijksessie worden theorie en praktijk afgewisseld.

Praktijksessies worden georganiseerd in kleine groepen zodat er altijd voldoende aandacht is voor iedere individuele cursist.
De cursist heeft keuze uit ruim 10 locaties in Nederland.

Programma

praktijkdag

1. Theorie
Tijdens het theorie gedeelte komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Arbowet
 • Stabiliteit
 • Belading
 • Specifieke machine eigenschappen
 • Dagelijks onderhoud
 • Schades en kosten

Het theorie gedeelte wordt afgesloten met een kort theorie examen.

2. Praktijk
De volgende onderwerpen omen aan de orde:

 • Abseilen
 • Dagelijks onderhoud controle
 • Stelling rijden
 • Batterij wisselen
 • Inductie/rails
 • Bewustwording van gevaren en risico’s
Voorschriften Belangrijk:

 • U dient tijdens de praktijksessie veiligheidsschoenen te dragen
 • U mag niet deelnemen wanneer u medicijnen gebruikt welke de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden
 • U dient aan de instructeur aan te geven of u eventuele beperkingen hebt die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden
 • U dient zelf uw lunch mee te nemen
Certificaat Indien de praktijktrainer de cursist competent heeft verklaard, is de cursist geslaagd. De cursist krijgt het certificaat in zijn/haar profiel en het pasje per post. Het certificaat is 5 jaar geldig.
Prijs  € 225,- exclusief BTW