Veilig hijsen en aanslaan van lasten

Een belangrijk deel van de bedrijfsongevallen is te wijten aan onveilig gebruik van hijsgereedschappen en hijswerktuigen. Ondeskundig gebruik leidt tot gevaar, beschadigingen, tijdverlies en ontevreden klanten.

Bovendien staat de persoonlijke veiligheid van u of uw medewerkers op het spel. Door het volgen van een opleiding wordt de kans op ongevallen aanzienlijk kleiner doordat u een beter inzicht krijgt in de risico’s en gevolgen daarvan. Deze opleiding veilig hijsen is bestemd voor medewerkers die lasten aanslaan en verplaatsen met de bovenloopkraan of portaalkraan en nog niet in het bezit zijn van een certificaat. Daarnaast kunnen personen waarvan het certificaat gaat verlopen of inmiddels is verlopen deze opleiding ook volgen.

Cursus Veilig hijsen en aanslaan van lasten

 
Veilig hijsen en aanslaan van lasten
Voor wie Voor medewerkers die lasten aanslaan en verplaatsen met de bovenloopkraan of portaalkraan en nog niet in het bezit zijn van een certificaat en voor medewerkers waarvan het certificaat gaat verlopen.
Doelstelling Bevorderen van de veiligheid en efficiency op de werkvloer.
Resultaat Na afronding van deze cursus is de cursist

 • Op de hoogte van de belangrijkste hijswerktuigen en gereedschappen
 • In staat op een veilige en efficiënte manier lasten aan te slaan en te verplaatsen
 • Op de hoogte van het gebruik van verschillende hulpmiddelen
 • In staat lasten en hijsmiddelen te beschermen tegen beschadiging
Cursuspakket Theorie & praktijksessie klassikaal.
Cursusniveau MBO
Cursusduur Halve dag
Lesmateriaal Digitaal lesboek
Voorbereiding Na inschrijving ontvangt u toegang tot een lesboek. U wordt geacht de lesstof uit lesboek vóór de praktijksessie te hebben bestudeerd.
Programma lesdag

Voornamelijk aandacht voor praktijk met ruimte voor vragen en korte toelichting op de theorie.

Theorie:

 • Veiligheid A.I.17 en Arbowet
 • Behandelen van lasten
 • Huiswerktuigen
 • Maximale werkbelasting
 • Hijsbanden en kettingen

Praktijk:

 • Gebruik van hulpmiddelen
 • Veiligheidsaspecten
 • Het verplaatsen van lasten
 • Het aanslaan van lasten
 • Bewustwording van gevaren en risico’s
Voorschriften Belangrijk:

 • U dient tijdens de praktijksessie veiligheidsschoenen te dragen
 • U mag niet deelnemen wanneer u medicijnen gebruikt welke de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden
 • U dient aan de instructeur aan te geven of u eventuele beperkingen hebt die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden
 • U dient zelf uw lunch mee te nemen
Examen

Veiligheidsexamen

Tijdens de praktijksessie worden 2 examens afgenomen:

 • Digitaal theorie-examen
 • Praktijkexamen
Certificaat Iedere cursist die geslaagd is voor de praktijk ontvangt een certificaat in het profiel en pas per post. Dit certificaat is 5 jaar geldig.
Register Het certificaat wordt geregistreerd in de PlusPort Academy waardoor de cursist tijdig een oproep voor vernieuwing ontvangt.
Prijs  € 225,- exclusief BTW per persoon