Veilig hijsen en aanslaan van lasten (½ dag)

Een belangrijk deel van de bedrijfsongevallen is te wijten aan onveilig gebruik van hijsgereedschappen en hijswerktuigen. Ondeskundig gebruik leidt tot gevaar, beschadigingen, tijdverlies en ontevreden klanten. Bovendien staat de persoonlijke veiligheid van u of uw medewerkers op het spel. Door het volgen van een opleiding wordt de kans op ongevallen aanzienlijk kleiner doordat u een beter inzicht krijgt in de risico’s en gevolgen daarvan.

Inhoud van Veilig hijsen en aanslaan van lasten

 
½ dag
Doelstelling Na afronding van deze training is de cursist:

 • Op de hoogte van de belangrijkste hijswerktuigen en gereedschappen
 • In staat op een veilige en efficiënte manier lasten aan te slaan en te verplaatsen
 • Op de hoogte van het gebruik van verschillende hulpmiddelen
 • In staat lasten en hijsmiddelen te beschermen tegen beschadig
Doelgroep Deze opleiding veilig hijsen is bestemd voor medewerkers die lasten aanslaan en verplaatsen met de bovenloopkraan of portaalkraan.
Cursusduur Halve dag
Nederlands Nederlands
Cursuspakket
 • Halve dag
 • Digitaal lesboek

Na inschrijving krijgt u toegang tot een digitaal lesboek. U wordt geacht de lesstof uit het lesboek vóór de praktijksessie te hebben bestudeerd

Cursusinhoud Theorie:

 • Veiligheid A.I.17 en Arbowet
 • Behandelen van lasten
 • Huiswerktuigen
 • Maximale werkbelasting
 • Hijsbanden en kettingen

Praktijk:

 • Gebruik van hulpmiddelen
 • Veiligheidsaspecten
 • Het verplaatsen van lasten
 • Het aanslaan van lasten
 • Bewustwording van gevaren en risico’s
Voorwaarden De cursist:

 • Dient tijdens de praktijksessie veiligheidsschoenen te dragen
 • Mag niet deelnemen als er medicijnen gebruikt worden die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden
 • Dient aan de instructeur aan te geven of er eventuele beperkingen zijn die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden
Examen
 • Verificatietoets (theorie)
 • Praktijktoets
Certificaat  Iedere cursist die de opleiding met goed gevolg aflegt, ontvangt een digitaal certificaat en een pas.
Geldigheid certificaat Het certificaat is 5 jaar geldig. Cursisten krijgen ruim van te voren een oproep voor herhaling.
Prijs  € 250,- exclusief btw