Reachtruck – basisopleiding (2 dagen voor beginners + e-learning)

Voor het uitvoeren van werkzaamheden met een reachtruck is het vanuit de Arbowet verplicht in het bezit te zijn van een geldig certificaat. Als werkgever wilt u voldoen aan de eisen van de Arbowet en verzekeraars.

Inhoud van de basisopleiding Reachtruck (2 dagen voor beginners + e-learning)

 
2 dagen
Doelstelling Na de opleiding is de cursist in staat:

 • Om de theorie achter de veiligheid voor het werken met reachtrucks te begrijpen
 • lasten en belasting met de reachtruck op een juiste manier toe te passen
 • Het dagelijks onderhoud te doen
 • Te werken met een reachtruck
 • De kosten en de veiligheid positief te beïnvloeden
Doelgroep Reachtruckchauffeurs zonder enige ervaring
Cursusduur 2 dagen
Talen Nederlands
Cursuspakket
 • 2 dagen
 • E-learning cursuspakket
Cursusinhoud Theorie

 • Veiligheid A.I.14 en Arbowet
 • Vakkennis
 • Lastgrafiek en belasting reachtruck
 • Dagelijks onderhoud: batterij, motor e.d.
 • Verkeersvoorschriften

Praktijk

 • Visueel inspecteren en de werking van reachtruck controleren
 • Het vaardig sturen met een 3 -en 4 wiel reachtruck
 • Het juist voordraaien met een 3 -en 4 wiel reachtruck
 • Pallets uit de stellingen halen tot 4 hoog
 • Stapelen van gaasboxen en koud stapelen van IBC’s
 • De juiste manier om pallets in een inrijstelling te plaatsen
 • Het plaatsen van een lading in zeecontainer en juist gebruik oprijbaan
 • Het oppakken en hanteren van een brede lading
 • Het manoeuvreren met een brede balk
 • Het veilig laden van trailers en gebruik kopschot
 • Parkeren op de juiste plek en gebruik parkeerrem
 • Stapelen lading met EPT/stapelaar en veilig wegzetten in stelling
Voorwaarden
De cursist:

 • Dient tijdens de praktijksessie veiligheidsschoenen te dragen
 • Mag niet deelnemen wanneer u medicijnen gebruikt welke de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden
 • Dient aan de instructeur aan te geven of u eventuele beperkingen hebt die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden
Examen
 • Verificatietoets (theorie)
 • Praktijktoets
Certificaat Iedere cursist die de opleiding met goed gevolg aflegt, ontvangt een digitaal certificaat.
Geldigheid certificaat
Het certificaat is 5 jaar geldig. Cursisten krijgen ruim van te voren een oproep voor herhaling.
Prijs  € 635,- exclusief btw